O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)
 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Knihovna triviální školy (1862: 115 svazků).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 1957: 20 procent obyvatel obce byli zapsanými čtenáři knihovny, na jednoho obyvatele připadaly v průměru dva půjčené svazky.
  • 28. listopadu 2002 zapsána jako "Obecní knihovna ve Všestudech" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 2539/2002.